Alphonsa Arts & Science College

College Prayer

Oh Light,
You are everywhere and ever.
Make my heart your dwelling place.
Keep my feet from straying
Shower your grace always on me
You are the sweet smile of flowers
You are the wisdom of books
You are the Mighty worshipped in huts and mansions
Be the good sense in my mind
Be the good words on my tongue
Be the good deeds of my little hands
Endow me with your goodness eternally

എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ
എൻ കരളിൽ കുടിയിരിക്കേണമേ
എന്റെ പാദമിടറാതിരിക്കുവാൻ
എന്നുമെന്നിൽ ദയ ചൊരിയേണമേ
പൂവിലൂറുന്ന പുഞ്ചിരി നീയല്ലോ
പുസ്തകം തരും ജ്ഞാനവും നീയല്ലോ
പുല്ലുമാടവും പൂമണി മേടയും
തുല്യമായ് തൊഴും ശക്തിയും നീയല്ലോ
നല്ല ചിന്തയായ് എന്റെ മനസ്സിലും
നല്ല ഭാഷയായ് നാവിന്റെ തുമ്പിലും
നല്ല ചെയ്തിയായ് എന്റെ കരത്തിലും
നന്മയാം നീ കടന്നിരിക്കേണമേ